WIN368 Slot Online Login dengan Link Alternatif 88BET Slot Online Login dengan Link Alternatif Yukplay Slot Online Login dengan Link Alternatif
Yaşam

İsim Değiştirme Davası Nedir?

Tarafından yazılmıştır admin

Bu yazımızda isim değişikliği konusunu ele alacağız. İsmin toplumda insanları tanımak için büyük önemi vardır. Bu nedenle, genel bir kural olarak ad değiştirilemez. Ancak bazı durumlarda kanun kişilere isim değiştirme hakkı tanımıştır. İsim değişikliği, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesindeki isim değiştirme başlığına tabidir. Anılan maddeye göre isim değişikliği ancak hakim tarafından haklı sebeplerle istenebilir. İsim değişikliğinden sonra bu değişiklik tescil edilerek nüfus kütüğüne bildirilir. Bir kişinin adını değiştirmek, bir kişinin kişisel durumunu değiştirmez.

Nüfus Müdürlüğüne başvurarak isim değişikliği yapılabilir mi?

İsim değişikliği için kural olarak dava açılması gerekir. Ancak, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ek 8. maddesine göre isim değişikliği, belirli bir şartın yerine getirilmesinden sonra ve belirli bir süre içinde Nüfus Kuruluna talepte bulunularak yapılır. Ancak, Nüfus Müdürlüğünde isim değişikliğinin yapıldığı haller sınırlı olup, belli bir süre içinde yapılması zorunludur. Nüfus İdaresi Kanunu’nun geçici 8. maddesine göre yazım hatası içeren isimler ve düzeltme işareti konulmadığı için anlamı değişen isimler Nüfus Müdürlüğü’ne başvurularak değiştirilmelidir.

İsim Değiştirme Davasında Taraflar

İsim değişikliği davasında davacı, ismini değiştirmek isteyen kişidir. Bir avukat tarafından denetlenmeyen davalarda çoğu zaman yanlış kişi ve kurumlar aleyhine davalar açılmaktadır. Bu nedenle insanlar maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla isim değişikliği davasının avukat gözetiminde yürütülmesi hak kayıplarını önlemektedir. İsim değiştirme hakkı kesinlikle kişisel bir haktır. Bu nedenle ismini değiştirmek isteyenler davayı kendileri açmalıdır. Ancak yukarıda da açıkladığımız gibi davanın bir avukat aracılığıyla ele alınması sürecin doğru ve sağlıklı ilerlemesi için önemlidir.

isim değiştirme davası

Sınırlı ehliyetsizler kanuni temsilcileri aracılığıyla isim değişikliği davası açabilirler. Bu durumda bu kişiler velileri veya vasileri aracılığıyla isim değişikliği talebinde bulunabilirler. 18 yaşını doldurmamış çocuğun velisi bu davayı açmak istemiyorsa kendisi de dava açabilir. Tam ehliyetsiz kişiler kanuni temsilcileri aracılığıyla isim değişikliği davası açamazlar. Tam ehliyetsiz kişilerin yasal temsilcileri aracılığıyla isim değişikliği davası açabilmeleri için çok geçerli sebepleri olmalıdır. İsim Değiştirme Davası için buradan iletişime geçerek daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz

İsim değişikliği ne kadar sürer?

İsim değişikliği işleminin süresi mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Mahkemeler genellikle ilk duruşmadan 3- 4 ay sonra ikinci bir duruşma yaparlar. Usul hatası ve belgelerde bir sorun yoksa isim değişikliği kısmına tek seansta karar verilir. Bazen mahkemenin polise yazdığı emirlere geç cevap veriliyor ve bu da süreci uzatıyor. Bu nedenle, süreç dikkatlice kontrol edilmelidir. Kararın infazını hızlandırmak için yargılamanın sona ermesinden sonra kanun yollarından feragat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bu tür popüler davalarda deneyimli bir hukuk firması ile çalışılması davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılması tavsiye edilmektedir. Zira usul hataları ve devam etmeyen yargılamanın uzaması nedeniyle dahi bir seansta bitirilebilecek bir mesele birkaç seans sürebilmektedir.

İsim değişikliği kararına itiraz

İsim değiştirme kararından bazı kişilerin zarar görebileceği durumlarla karşılaşabiliriz. İsim değişikliği kararından etkilenenler varsa isim değişikliği kararına itiraz edilir. İsim değişikliğinden etkilenen kişi, isim değişikliği kararının verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu karara itiraz edebilir. Mahkeme itirazın haklı olup olmadığını kontrol eder ve karar verir.

İsim değişikliği davası kaç kez açılabilir?

İsim değişikliği davasının bir defaya mahsus açılabileceği hükmü getirildi. Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal ederek bu davanın birden fazla kez açılmasının önünü açtı. Şu anda bir isim değişikliği davası açma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. İki veya daha fazla isim değişikliği davası açılabilir. Bu nedenle ikinci isim değişikliği davası açmak isteyenlerin avukatları ile görüşerek hangi delillerin ispatlayıcı olduğunu belirlemeleri gerekmektedir.

Yazar hakkında

admin

Yorum Yap