WIN368 Slot Online Login dengan Link Alternatif 88BET Slot Online Login dengan Link Alternatif Yukplay Slot Online Login dengan Link Alternatif
Yaşam

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Gerekli evraklar neler?

ön muhasebe
Tarafından yazılmıştır admin

Şahıs şirketleri gerçek kişiler tarafından kurulmuş olan şirketlere verilen isimdir. Bu tür şirketler tek yada birden fazla kişiler tarafından kurulabilir. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır,şirketin borçlarından da aynı şekilde ortaklar sorumludur. Ortaklık devri işlemlerinde devir aşamasında her bir ortaktan ayrı olarak onayın alınması gerektiği için diğer şirket türlerine göre daha zordur. Şirketin açılması ve kapanması durumu ise diğer şirketlere göre daha kolay ve kısa sürmektedir.

Şahıs şirketi kurucuları ve ortakları isterse bir tüzel kişilikte oluşturabilmektedir. Fakat tüzel kişiliklerin işleyiş şekli şahıs şirketlerine göre çok daha farklın şekilde ilerlemektedir. Şahıs şirketleri, tüzel kişilikten yoksun olduğu için işletmenin borcundan ve yönetiminden işletme sahibi ve ortaklar kişisel olarak sorumludur.Bu sorumlulukların içerisinde ortakların ve kurucuların tüm mal varlıklarını içermektedir.

ön muhasebe

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikli olarak vergi dairesine başvurmanız gerekecektir. Öncelikle gerekli belgeleri toplayarak vergi dairesine şahsen teslim etmeniz veya bir mali müşavir aracılığı ile vekalet vererek şahıs şirketinin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vergi dairesi tarafından görevlendirilmiş müfettişlerin denetleme yapmasından sonra şartlar uygun bulunduğu takdirde şirketinizi birkaç gün sonrasında kurabilirsiniz.

Şahıs şirketinin kuruluşunun aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İkametgah bilgileriniz, kurucunun nüfus cüzdan fotokopisi, imza tescil beyannamesi ve imza sirküleri gibi gerekli bilgiler toplanır.
 • Şirket tescili yapılır ve vergi hesap numarası için başvuru yapılır.
 • Gerekli olan defterler alınır ve notere tasdik ettirildikten sonra vergi hesap numarası alınır.
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alma işlemi yapılır, gider pusulası, irsaliye ve fatura gibi belgelerin çıkarılması işlemi tamamlanır.
 • Sicil gazetesinde ilan verilir ve ilgili ticaret odasına kayıtta bulunulur.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı çıkarılması işlemi tamamlanır.
 • SGK ve Bağ-Kur işlemleri gerçekleştirilir.

Şirket kurmak için bu işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet üzerinden de kuruluş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şahıs şirketleri kuruluşunda gerekli evraklar nelerdir?

Şahıs şirketini kurmak için vergi dairesinin sizden istediği belgeler ile işleminizi gerçekleştirmelisiniz. Bu  evrakları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Vergi dairesinden yada internet üzerinden almış olduğunuz başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmanız gerekmektedir.
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopiniz bulunmalı
 • Şirket sahibine ait olan 2 adet vesikalık fotoğrafınız gerekli
 • Noterden alınacak olan 2 adet imza beyannamesi
 • 2 adet ikametgah beyannamesi alınmalı
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi alınmalı
 • Başvurunuzu muhasebeci veya bir mali müşavir tarafından yapılacak ise o kişiyi yetkilendirmiş olduğunuza dair vekaletnamesi bulunmalı.

Ön muhasebe programı ile şahıs şirketinde kolaylık sağlayın

Kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra şahıs şirketleri için ön muhasebe işlemlerini yapmak için, finansal işlemleri düzenlemek ve işletmenin mali durumunu izlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple şahıs şirketleri için ön muhasebe programı kullanmak, işletme yönetiminin düzgün sağlanması ve verimliliğin artması açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.

Ön muhasebe programı ile finansal işlemlerin düzenlenmesini yapın

Şahıs şirketleri, günlük iş faaliyetleri içerisindeyken birçok finansal işlem gerçekleştirirler. Bu işlemler arasında, satışlar, alımlar, ödemeler, tahsilatlar gibi birçok gelir ve giderleri içermektedir. Ön muhasebe programı, bu mali işlemlerin düzenli bir şekilde kaydedilmesine ve izlenmesine yardımcı olur.

Ön muhasebe programı ile borç alacak takibi yapabilirsiniz

Ön muhasebe programları, müşterilerden alacakların ve tedarikçilere olan borçların takibini kolaylaştıracaktır. Bu sayede işletme sahibi, zamanında ödeme yapma ve alacaklarını tahsil etme konusunda oldukça kolaylık sağlayacaktır.

Ön muhasebe programı sayesinde mali raporlama ve analiz yapın

Ön muhasebe programları şahıs şirketleri için gelir-gider durumlarını, işletme performansını ve finansal sağlığı düzenli olarak raporlamak için kullanılabilir. Bu raporlar, işletme sahibine işletme performansını anlama ve gelecekteki iş stratejilerini belirleme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, ön muhasebe programları, işletme sahibine finansal verileri analiz etme ve karar alma süreçlerinde destek olur.

Ön muhasebe programı kullanmak, şahıs şirketleri için işletme yönetimi ve finansal takibin daha etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ön muhasebe programları, finansal işlemlerin düzenlenmesi, borç alacak takibi, mali raporlama ve analiz, vergi beyannameleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi alanlarda işletmeye önemli katkılar sağlar. Bu nedenle, şahıs şirketi işletme sahiplerinin, işletme faaliyetlerini daha iyi yönetmek ve finansal sağlığı daha iyi izlemek için ön muhasebe programlarını kullanmaları tavsiye edilir.

Yazar hakkında

admin

Yorum Yap